Kepçe Kulak Düzeltilmesi (Otoplasti)

Kepçe kulak ameliyatı (Otoplasti) nedir?

Kepçe kulak toplumumuzda sık görülen bir sorundur. Kepçe kulak görünümüne yol açan üç anatomik bozukluk vardır:

  • Kulak katlantısının gelişmemiş olması
  • Kulak çukurunun derin ve büyük olması
  • Kulak kepçesinin kafadan ayrık durması

Kepçe kulak özellikle çocukların psikososyal gelişimleri için çok önemlidir. Erken çocukluk döneminde arkadaş edinme sürecinde dalga geçilmesi nedeni ile ciddi özgüven eksiklikleri yaşatabileceği akılda tutulmalıdır.

Kulakta bulunan mevcut anatomik bozuklukların düzeltilmesi işlemine kepçe kulak ameliyatı denir.

Kepçe kulak ameliyatı ne zaman yapılır?

Doğumdan sonraki ilk 3-4 aylık süre içerisinde kulak kıkırdakları çok yumuşaktır. Bu dönemde saptanmış bir kepçe kulak deformitesi mevcut ise kalıplar, bantlama teknikleri kullanılarak ameliyatsız bir şekilde kepçe kulak düzeltilmesi sağlanabilir. Daha ilerleyen yaşlarda ise bu pek mümkün değildir.

Ameliyat için en uygun yaş okul öncesi 5-6 yaşlardır. Aileler tarafından yaşın küçük olması nedeni ile pek tercih edilmemesinden dolayı ileri yaşta bu ameliyatı olan insan sayısı oldukça fazladır.

Ameliyata karar vermek

Uzman ve deneyimli bir plastik cerrah seçmeniz çok önemlidir. İlk muayenede plastik cerrahınız muayenesinde kulaktaki mevcut anatomik sorunları belirleyecektir. Çekilecek fotoğraflar daha sonra plastik cerrahınızın üzerinde çalışmasına yardımcı olacaktır. Ameliyatın başarıyla sonuçlanabilmesi için gerçekçi beklentilere sahip olmak şart olduğundan, plastik cerrahınız size uygulayacağı girişim ve beklentileri konusunda açıklamalarda bulunacaktır.

Ameliyat kararını aldığınızda ve uygulanacak tekniklere plastik cerrahınızla birlikte karar verdiğinizde size anestezi tekniği, ilave diğer girişimler, ameliyatın getirecekleri konusunda bilgi verilecektir.

Ameliyat

Kepçe kulak estetiği çocuklarda genel anestezi altında yapılırken, genç ve erişkinlerde ise lokal anestezi altında yapılabilmektedir. Ameliyat süresi yaklaşık 1 saattir. 

Kepçe kulak estetiği kulak arkasından yapılmaktadır. Yaklaşık 4-5 cm uzunluğunda yapılan kesi ile kulak kıkırdağına ulaşılır. Kıkırdak üzerinde mevcut soruna yönelik işlemler (fazlalıkları çıkartma, dikişler ile şekil verme gibi) yapıldıktan sonra var ise cilt fazlalığı da alınarak ameliyat tamamlanır.

Ameliyat bitiminde kulak kepçesi içerisine özel bir pansuman yapılır ve hastanın kulakları büyük ve baskılı pansumanlar ile kapatılır.

Ameliyat Sonrası

Ameliyat sonrası hafif bir ağrı ortaya çıkabilirse de bu ağızdan alınacak ağrı kesicilerle kontrol edilebilir. Basınçlı sargı ve pansumanlar ameliyatın ertesi günü açılır. Ameliyat bölgesinin durumuna göre daha küçük pansumanlara geçilebilir. Plastik cerrahınız size başınızı yüksekte tutmanızı, aktivitelerinizi kısıtlamanızı önerecektir ve her türlü yakınmanızı bildirmenizi isteyecektir.

Ameliyat sonrasında pansumanlar bittikten sonra 1 ay kadar devam edecek şekilde, hastanın tenisçi bandına benzer bir bant takarak kulağı desteklemesi gerekmektedir. Bu bant gün içerisinde çocuklarda mümkün olduğunca uzun süreli takılmalı, çalışan yetişkinlerde ile evde olduğu sürece takılmalıdır.

Yüzdeki estetik cerrahi uygulamaları özgüvenin tekrar kazanılmasında yardımcı olacaktır.

Sağlık sigortaları yalnızca estetik amaçlı yapılan girişimleri karşılamamaktadır. Genetik deformiteler ya da yaralanma ile yüzde oluşan sekellere yönelik ameliyatlar ise kısmen ya da tümüyle sağlık sigortalarınca karşılanabilir.